Wpłata 1% - jak można ją wykorzystać
Jak pieniądze gromadzone trafiają do poszczególnych dzieci?

Każdy podatnik ma możliwość zadecydowania o przeznaczeniu 1% należnego podatku i przekazać go jednej z wielu organizacji pożytku publicznego.

 

Jak pieniądze gromadzone trafiają do poszczególnych dzieci?

 

W fundacji Dzieciom  Zdążyć z Pomocą każde dziecko ma swój numer ewidencyjny, który należy wpisać przy nazwisku dziecka podając w zeznaniu podatkowym cel szczegółowy przekazania 1% podatku. Mając taką informację fundacja księguje przekazane środki na subkontach poszczególnych dzieci. Za zbieranie funduszy na rehabilitację dziecka są odpowiedzialni rodzice (fundacja udostępnia swoje konto) dlatego też rodzice osobiście zachęcają do przekazywanie zwłaszcza 1% podatku na wspieranie rehabilitacji swoich dzieci, tym bardziej, że są to pieniądze publiczne i żaden podatnik na tym nie traci. Zasiłki jakie dostajemy od państwa nie zaspokajają  niestety nawet podstawowych potrzeb dziecka niepełnosprawnego.

Kiedy rodzice poniosą wydatki na rehabilitację lub leczenie dziecka (turnusy rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne, specjalistyczne pomoce naukowe itp.) mogą przekazać faktury fundacji z prośbą o refundację kosztów. Fundacja sprawdza słuszność poniesionych wydatków a następnie zwraca pieniądze. Dlatego podatnik, który zdecyduje się przeznaczyć 1% należnego podatku na rzecz fundacji wspierającej rehabilitację dzieci niepełnosprawnych może być pewien, że pieniądze będą wykorzystanie tylko i wyłącznie na potrzeby związane z usprawnianiem  motorycznym, intelektualnym lub leczeniem dziecka. 

Dzięki różnorodnym zajęciom terapeutycznym Marysia robi zauważalne postępy, które są co roku aktualizowane i opisane w zakładce „O mnie”