Trening Słuchowy

Metoda Treningu uwagi słuchowej.

Wiodącą  funkcją ucha według Prof. TOMATISA nie jest słyszenie a słuchanie. Bardzo wyraźnie odróżnia on te dwa zjawiska: słyszenie z natury jest bierne, podczas gdy słuchanie wymaga zaangażowania i aktywności. Na umiejętność słuchania składa się zarówno zdolność przyswajania informacji, jak i odpowiedniego ich filtrowania. Sprawne przetwarzanie danych sensorycznych eliminuje zbędne bodźce, co umożliwia koncentrację - bez poczucia natłoku informacyjnego. Trening uwagi słuchowej w formie opracowanej przez TOMATISA, ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany.

Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie nazywane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości. Dźwięki te są odpowiednio filtrowane i bramkowane. Podczas treningu, który składa się z kilku faz, indywidualnie dobrany materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną. Podczas trwania sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się lub spać. Cały trening składa się z kilku faz: od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię - do aktywnego udziału pacjenta.

Etap I –  30 godz. ćwiczeń rozłożonych na okres 15dni, po dwie godziny dziennie.

Etap II – 15 godz. ćwiczeń odbywających się po 1-2 miesięcznej przerwie. Ta faza koncentruje się, w przeciwieństwie od pierwszej, naciskiem na pracę z mikrofonem. Tak, aby pacjent miał okazję słuchać własnego głosu i pracować z nim.

Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest testem uwagi lateralizacji słuchowej. Jest to badanie za pomocą audiometru, które pomaga określić stopień uwagi słuchowej oraz ucho dominujące. Podczas testu - w przypadku dzieci - przeprowadzany  jest również wywiad z rodzicami. Dotyczy on przebiegu ciąży, rozwoju dziecka w pierwszym roku życia i latach następnych oraz informacji o przebytych chorobach.

Image