dogoterapia

Dogoterapia to jedna z form animaloterapii (terapii z udziałem zwierząt) wykorzystująca psy. Specjalnie szkolone psy-terapeuci mają bardzo pozytywny wpływ na osoby rehabilitowane, zarówno z niepełnosprawnością ruchową jak i intelektualną. Pies-terapeuta jest niezwykle cierpliwy i spokojny, dlatego jego obecność umożliwia głęboki relaks i poprawę samopoczucia chorego oraz motywuje go do sprostania zadaniom do wykonania w czasie spotkań terapeutycznych.

Dziecko na zajęciach dogoterapii ma niezwykle bogaty wybór ćwiczeń, który jest uzależniony od jego możliwości ruchowych i intelektualnych. Może to być przytulanie, głaskanie lub czesanie psa, podawanie mu pokarmu z ręki lub łyżki, nazywanie części ciała psa, prowadzenie go na smyczy, czy też czołganie się pod zwierzęciem. W obecności psa-terapeuty prowadzi się również takie ćwiczenia jak rozróżnianie kolorów, grupowanie przedmiotów i ich nazywanie, wykonywanie poleceń.

 

W czasie zajęć stymulowane są zmysły słuchu, wzroku i dotyku, mowa bierna i czynna, ćwiczona jest koncentracja uwagi, poprawiana sprawność ruchowa.

 

Marysia do tej pory brała udział w zajęciach terapeutycznych udziałem psa w czasie turnusów rehabilitacyjnych. Najchętniej wykonywanym zadaniem było karmienie psa łyżką. Nasza córeczka była  w obecności zwierzęcia zawsze bardzo ożywiona i bardziej zmotywowana do wykonywania ćwiczeń.

 

Image

 

Image