Metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne

Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne jest rozwijanie poprzez ruch:

 

- świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego

- świadomości przestrzeni i działania w niej

- dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu

Udział w ćwiczeniach tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń uczestnik terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Ćwiczenia odbywają się w parach lub w grupie, mogą w nich uczestniczyć rodzice (obecność rodzica lub terapeuty jest niezbędna, jeśli dziecko jest mniej sprawne ruchowo) lub rodzeństwo, co sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie ćwiczy. Wiele ćwiczeń na zajęciach metodą Weroniki Sherborne stanowi dla dzieci dużą atrakcję i wesołą zabawę w grupie.

 

Marysia uczestniczyła w opisanych wyżej zajęciach na każdym z turnusów rehabilitacyjnych, w których dotychczas uczestniczyła. Ponieważ ta terapie jest bardzo urozmaicona, dziecko chętnie brało udział w proponowanych ćwiczeniach. Obecnie Marysia uczęszcza na zajęcia grupowe dla dzieci dwuletnich (przygotowujące dzieci do funkcjonowania w grupie przedszkolnej), podczas których odbywają się również zabawy z elementami metody Weroniki Sherborne.

 

Image

Image

Image