Terapia pedagogiczna

Jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho - pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się.

Cele terapii pedagogicznej:

- stymulowanie rozwoju dziecka

- jest to cel nadrzędny

- stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho

– motorycznych

- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach

- eliminowanie niepowodzeń emocjonalno

- społecznych i ich konsekwencji.

Bardzo ważnym i istotnym efektem zajęć terapii pedagogicznej jest to, że są one efektywne i powodują zmiany. Dobór metod pracy podyktowany jest trudnościami jakie ma dziecko.

 

Przepraszamy