1 % podatku dla Marysi

 .

Apel rodziców Marysi

Marysia urodziła się z zespołem Downa.

W tym roku skończy 7 lat i jest pełna energii i chętna do poznawania świata jak każde dziecko w tym wieku mimo, że nie ma takich możliwości jak inne dzieci.

To co dla przeciętnego dziecka stanowi naturalny rozwój jest dla Marysi zdobywaniem wysokiej góry, na szczyt której prowadzi wyboista ścieżka usłana trudnościami z nabywaniem nowych umiejętności ruchowych, ze zrozumieniem otoczenia, przetwarzaniem informacji oraz mową. Dziewczynka część tej drogi ma już za sobą – zajęcia terapeutyczne, turnusy rehabilitacyjne, wiele godzin spędzonych na ćwiczeniach. Szukamy ciągle nowych terapii, które pomogą Marysi, szczególnie w rozwoju intelektualnym.

Oprócz regularnych zajęć wspomagających rozwój, odbywających się obecnie trzy razy w tygodniu Marysia przynajmniej raz w roku wyjeżdża na kosztowne turnusy rehabilitacyjne (koszt dwutygodniowego turnusu to 5400 zł), na których uczęszcza na różnorodne indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne.

Podczas takich zajęć dzieci bardzo wiele się uczy i utrwala już zdobytą wiedzę, a rodzice uczestniczą w wykładach prowadzonych przez specjalistów, aby w profesjonalny sposób kontynuować pracę ze swoimi dziećmi po powrocie do domu.

W roku 2010 Marysia wyjechała również na delfinoterapię, która bardzo korzystnie wpłynęła na jej zachowanie. Dziewczynka ma problemy z koncentracją i dłuższym skupieniem uwagi, a po turnusie terapeutycznym z udziałem delfinów dziewczynka zdecydowanie dłużej potrafi skupić się na wykonywanym zadaniu i stara się w miarę możliwości dokończyć zaczętą pracę. Jest to niezwykle istotne, ponieważ niedługo zacznie edukację szkolną i skupienie uwagi na lekcji jest niezbędne do osiągania pozytywnych wyników w nauce. Dlatego też niezwykle ważny dla Marysi byłby kolejny wyjazd na delfinoterapię. Taka terapia jest jednak niezwykle droga – 10 sesji w wodzie z delfinem kosztuje 12.000 zł.

Naszym celem jest osiągnięcie przez Marysię samodzielności w życiu codziennym, ukończenie edukacji, która pozwoliłaby na podjęcie aktywności zawodowej w życiu dorosłym, tak, aby dziecko nie było w przyszłości zdane na ośrodek opieki społecznej i mogło godnie żyć, jak ludzie, którym natura dała pełne możliwości rozwojowe.

Dlatego zachęcamy do przekazywania 1% należnego podatku na rehabilitację naszej córki, ponieważ zdobyte środki pomogą w dofinansowaniu planowanych terapii, a nikt nie płaci tego podatku z własnej kieszeni – i tak musimy go oddać fiskusowi.

Rodzice Marysi

Jak to zrobić ? (kliknji)