Podziękowania

 Image

Dziękujemy wszystkim darczyńcom wspierającym rehabilitację Marysi.

Rodzice Marysii

Informujemy, że środki przekazywane fundacji z tytułu 1% należnego podatku można wykorzystać wyłącznie na refundację wydatków związanych z leczeniem lub rehabilitacją podopiecznego fundacji. Fundacja zwraca rodzicom ze środków finansowych, które zgromadzone są na subkoncie dziecka poniesione koszty (udokumentowane fakturą) rehabilitacji dziecka (pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, zajęcia terapeutyczne lub sprzęt rehabilitacyjny i pomoce dydaktycze).


1% PODATKU DLA MARYSI (kliknji)  !